Celopločná dezinfekcia

SBD v najbližších dňoch bude realizovať prostredníctvom odbornej firmy celoplošnú dezinfekciu bytových domov v správe SBD proti vírusu COVID 19. Dezinfekcia sa bude vykonávať formou postreku, ktorého účinnosť je 6 dní. Postrek sa bude realizovať 2x za mesiac. O presnom termíne Vás budeme informovať oznamom…

Vírus COVID 19

Vážení klienti,
z dôvodu bezpečnosti a prevencie proti šíreniu VÍRUSU COVID 19 s Vami v sídle spoločnosti budeme komunikovať prostredníctvom vrátnika. Klientov vieme vybaviť aj prostredníctvom mailov, uvedených v kontaktoch, alebo telefonicky.
Úhrady za mesačný zálohový predpis…

Zmena maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (ďalej, len "ZsVS. a.s.") si Vás touto cestou dovoľuje informovať o zmene cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "ÚRSO") č. 0213/2017/V z 24.02.2017 a č. 0265/2017/V z 27.11.2017, ktoré ÚRSO zmenil svojim rozhodnutím č. 0014/2019/V…