Oznámenie o vyúčtovaní 2021

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta Vám oznamuje,
že z technických príčin termín vyúčtovania za obdobie 2021 bude predĺžený do 30.6.2022.
Za pochopenie ďakujeme.

                                                        Mgr.Tímea Válkyová

                   …

Poplatky 2022

OZNAM

SBD Sládkovičovo a Galanta oznamuje zmenu cien za služby poskytované vlastníkom a nájomcom bytových priestorov. Cenník platný od 1.1.2022 je k dispozícii na našej webovej stránke www.spravcasbdgalanta.sk a na prevádzke Šafárikova 431/4.

OZNAM

Stavebne bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje
Že dňom 08.02.2021 presťahovalo svoje kancelárske priestory a klientov bude vybavovať na adrese:
ŠAFÁRIKOVA 431/4 ( oproti Bille ) na 1. poschodí z boku budovy.
Korešpodenčná adresa zostáva zatial nezmenená.

Poďakovanie

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta týmto veľmi pekne ďakuje všetkým vlastníkom bytov za sprístupnenie bytov a odpočet meračov tepla a vodomerov. 
Prajeme úspešný Nový rok 2021

Oznam o porevíznych opravách plynu

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje cteným vlastníkom bytov, že na základe pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického plynového zariadenia vykonáva spoločnosť SPP — distribúcia, a. s. po-revízne opravy zistené pri priehliadke.

Postup komunikácie pri zistení úniku plynu

V súvislosti s množiacimi sa prípadmi nesprávneho postupu revíznych technikov pri zistení a nahlasovaní únikov plynu v bytových domoch počas vykonávania revízií Vám posielame odporúčania ako zaistiť bezpečnosť obyvateľov a minimalizovať prerušenia distribúcie plynu do domácností.

Celopločná dezinfekcia

SBD v najbližších dňoch bude realizovať prostredníctvom odbornej firmy celoplošnú dezinfekciu bytových domov v správe SBD proti vírusu COVID 19. Dezinfekcia sa bude vykonávať formou postreku, ktorého účinnosť je 6 dní. Postrek sa bude realizovať 2x za mesiac. O presnom termíne Vás budeme informovať oznamom…

Vírus COVID 19

Vážení klienti,
z dôvodu bezpečnosti a prevencie proti šíreniu VÍRUSU COVID 19 s Vami v sídle spoločnosti budeme komunikovať prostredníctvom vrátnika. Klientov vieme vybaviť aj prostredníctvom mailov, uvedených v kontaktoch, alebo telefonicky.
Úhrady za mesačný zálohový predpis…