Čerpanie dovolenky

Oznamujeme, že od 22.12.2023 do 07.01.2024
bude kancelária zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.
Vašim požiadavkám sa budeme venovať od 08.01.2024.
Prajeme Vám pokojné Vianočné sviatky!
Kolektív SBD Sládkovičovo a Galanta

OZNAM

Vážení klienti z dôvodu choroby bude kancelária
SBD Sládkovičovo a Galanta zatvorená s platnosťou
od 13.12.2023 až do odvolania.
Využite prosím písomnú, emailovú alebo
telefonickú komunikáciu na :
technik — 0910 447 443
technik@spravcasbdgalanta.sk
správca — 0918 732…

Galanta má pitnú vodu!

Oznamujeme užívateľom, že na základe oficiálneho oznámenia MsÚ v Galante je od 18.7.2023 v Galante opäť pitná voda a vodu z verejného vodovodu môžete používať bez obmedzenia.

S pozdravom Kolektív SBD Sládkovičovo a Galanta.

Zmena cenníka služieb

SBD Sládkovičovo a Galanta informuje klientov,
že od 15.3.2023 máme platný nový cenník služieb.
Cenník je zverejnený v kancelárii SBD.“

Zvýšených cien energií na rok 2023

Stavebné a bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje Váženým klientom, že na základe zvýšených cien energií na rok 2023 od dodávateľov, ktoré boli stanovené a oznámené na konci decembra 2022, bol od 1.1.2023 navýšený predpis mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu. Nové predpisy budú klientom…

Poplatky 2022

OZNAM

SBD Sládkovičovo a Galanta oznamuje zmenu cien za služby poskytované vlastníkom a nájomcom bytových priestorov. Cenník platný od 1.1.2022 je k dispozícii na našej webovej stránke www.spravcasbdgalanta.sk a na prevádzke Šafárikova 431/4.

OZNAM

Stavebne bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje
Že dňom 08.02.2021 presťahovalo svoje kancelárske priestory a klientov bude vybavovať na adrese:
ŠAFÁRIKOVA 431/4 ( oproti Bille ) na 1. poschodí z boku budovy.
Korešpodenčná adresa zostáva zatial nezmenená.

Poďakovanie

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta týmto veľmi pekne ďakuje všetkým vlastníkom bytov za sprístupnenie bytov a odpočet meračov tepla a vodomerov. 
Prajeme úspešný Nový rok 2021

Postup komunikácie pri zistení úniku plynu

V súvislosti s množiacimi sa prípadmi nesprávneho postupu revíznych technikov pri zistení a nahlasovaní únikov plynu v bytových domoch počas vykonávania revízií Vám posielame odporúčania ako zaistiť bezpečnosť obyvateľov a minimalizovať prerušenia distribúcie plynu do domácností.