Kancelária SBD bude zatvorená

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje,
že kancelária SBD bude od dňa 20.5.2024 do 24.5.2024 zatvorená
z dôvodu prípravy vyúčtovania.
Svoje požiadavky prosím posielajte e-mailom na adresu:
spravca@spravcasbdgalanta.sk, technik@spravcasbdgalanta.sk, alebo poštou,…

Zmena cenníka služieb

SBD Sládkovičovo a Galanta informuje klientov,
že od 1.4.2024 máme platný nový cenník služieb.
Cenník je zverejnený v kancelárii SBD.“

Čerpanie dovolenky

Oznamujeme, že od 22.12.2023 do 07.01.2024
bude kancelária zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.
Vašim požiadavkám sa budeme venovať od 08.01.2024.
Prajeme Vám pokojné Vianočné sviatky!
Kolektív SBD Sládkovičovo a Galanta

Galanta má pitnú vodu!

Oznamujeme užívateľom, že na základe oficiálneho oznámenia MsÚ v Galante je od 18.7.2023 v Galante opäť pitná voda a vodu z verejného vodovodu môžete používať bez obmedzenia.

S pozdravom Kolektív SBD Sládkovičovo a Galanta.

Poplatky 2022

OZNAM

SBD Sládkovičovo a Galanta oznamuje zmenu cien za služby poskytované vlastníkom a nájomcom bytových priestorov. Cenník platný od 1.1.2022 je k dispozícii na našej webovej stránke www.spravcasbdgalanta.sk a na prevádzke Šafárikova 431/4.

OZNAM

Stavebne bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje
Že dňom 08.02.2021 presťahovalo svoje kancelárske priestory a klientov bude vybavovať na adrese:
ŠAFÁRIKOVA 431/4 ( oproti Bille ) na 1. poschodí z boku budovy.
Korešpodenčná adresa zostáva zatial nezmenená.

Poďakovanie

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta týmto veľmi pekne ďakuje všetkým vlastníkom bytov za sprístupnenie bytov a odpočet meračov tepla a vodomerov. 
Prajeme úspešný Nový rok 2021

Postup komunikácie pri zistení úniku plynu

V súvislosti s množiacimi sa prípadmi nesprávneho postupu revíznych technikov pri zistení a nahlasovaní únikov plynu v bytových domoch počas vykonávania revízií Vám posielame odporúčania ako zaistiť bezpečnosť obyvateľov a minimalizovať prerušenia distribúcie plynu do domácností.

Zmena maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (ďalej, len "ZsVS. a.s.") si Vás touto cestou dovoľuje informovať o zmene cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "ÚRSO") č. 0213/2017/V z 24.02.2017 a č. 0265/2017/V z 27.11.2017, ktoré ÚRSO zmenil svojim rozhodnutím č. 0014/2019/V…