GALANTATERM spol.s.r.o.

O Z N Á M E N I E
 
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje, že dňa 15.11.2021 od 08:00 do 11:00 hod. v pondelok, bude z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny, prerušenie dodávky tepla a teplej vody na sídlisku Sever.
 
Za pochopenie ďakujeme.

Vírus Covid 19

 SBD Sládkovičovo a Galanta oznamuje, že od 8.11.2021 z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácii a ochrany zdravia obyvateľstva bude SBD fungovať v obmedzenom režime a to prostredníctvom mailovej a telefonickej komunikácie. Osobné stretnutia budú možné len po telefonickom dohovore na telefónnom čísle…

Dovolenka

Stavebné bytové družstvo oznamuje vlastníkom bytov, že 

V dňoch 07.07.2021 do 16.7.2021 bude SBD zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky

K dispozícii Vám budeme opäť dňa 19.7.2021
 

OZNAM

Stavebne bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje
Že dňom 08.02.2021 presťahovalo svoje kancelárske priestory a klientov bude vybavovať na adrese:
ŠAFÁRIKOVA 431/4 ( oproti Bille ) na 1. poschodí z boku budovy.
Korešpodenčná adresa zostáva zatial nezmenená.

Poďakovanie

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta týmto veľmi pekne ďakuje všetkým vlastníkom bytov za sprístupnenie bytov a odpočet meračov tepla a vodomerov. 
Prajeme úspešný Nový rok 2021

Oznam o porevíznych opravách plynu

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje cteným vlastníkom bytov, že na základe pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického plynového zariadenia vykonáva spoločnosť SPP — distribúcia, a. s. po-revízne opravy zistené pri priehliadke.

Postup komunikácie pri zistení úniku plynu

V súvislosti s množiacimi sa prípadmi nesprávneho postupu revíznych technikov pri zistení a nahlasovaní únikov plynu v bytových domoch počas vykonávania revízií Vám posielame odporúčania ako zaistiť bezpečnosť obyvateľov a minimalizovať prerušenia distribúcie plynu do domácností.

Celopločná dezinfekcia

SBD v najbližších dňoch bude realizovať prostredníctvom odbornej firmy celoplošnú dezinfekciu bytových domov v správe SBD proti vírusu COVID 19. Dezinfekcia sa bude vykonávať formou postreku, ktorého účinnosť je 6 dní. Postrek sa bude realizovať 2x za mesiac. O presnom termíne Vás budeme informovať oznamom…