Orgány

Podľa Obchodného zákonníka orgánmi družstva sú (§ 237):

  1. členská schôdza
  2. kontrolná komisia
  3. predstavenstvo
  4. členská schôdza samosprávy podľa čl. 81 stanov
členská schôdza samosprávy
volí delegátov na zhromaždenie delegátov
členská schôdza - zhromaždenie delegátov
predstavenstvo kontrolná komisia
JUDr. Kaniš Milan — predseda Rajjová Daniela — predsedníčka
Ing. Franko Ján — podpredseda Ing. Tummová Dana — člen
Mgr. Bugyiová Jana — člen Ing. Mahelyová Mariana — člen
Bednáriková Juliana — člen  
Antonín Drozda — člen