Orgány

Podľa Obchodného zákonníka orgánmi družstva sú (§ 237):

  1. členská schôdza
  2. predstavenstvo
členská schôdza samosprávy
volí delegátov na zhromaždenie delegátov
členská schôdza - zhromaždenie delegátov
predstavenstvo
JUDr. Kaniš Milan — predseda
Mgr. Martin Takáč — podpredseda
Ing. Franko Ján člen
Antonín Drozda- člen
Jaroslav Plavý - člen