Poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu

Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu v našej organizácii zamestnancom, pani Lehockej Edite, Víghovej Ildikó, Holbíkovej Viere a Jasenecovej Márii ktoré sa rozhodli opustiť naše rady k 31.12.2018 a vo svojej pracovnej aktivite pokračovať v iných sférach. Do ďalších pracovných rokov, želáme veľa úspechov.

Prenájom kancelárskych priestorov

Ponúkame na prenájom kancelárske priestory na 1. poschodí v administratívnej budove SBD na ul. Esterházyovcov v Galante, v celkovej výmere 95 m2. Kancelárske priestory je možné prenajať aj jednotlivo.

Úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu

Úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu je možné uhradiť s uvedením Variabilného symbolu, ktorým je Vaše identifikačné číslo /uvedené v predpise nájomného alebo vo vyúčtovaní za služby spojené s užívaním bytu/ na nasledovné účty…

Ponuka pracovného miesta

Náplň práce: Údržba a opravy bytových domov, ich plánovanie, revízie. Evidencia spotrieb, odpočtov meracej a regulačnej techniky. Príprava podkladov na vyúčtovanie služieb spojených s bývaním týkajúcich sa spotreby meračov médií…

Úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu

Úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu je možné uhradiť s uvedením Variabilného symbolu, ktorým je Vaše identifikačné číslo /uvedené v predpise nájomného alebo vo vyúčtovaní za služby spojené s užívaním bytu/ na nasledovné účty…

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní nepretržitej havarijnej služby a vykonávanie údržby a opráv v bytových domoch v správe Stavebného bytového družstva Sládkovičovo a Galanta