Poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu

Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu v našej organizácii zamestnancom, pani Lehockej Edite, Víghovej Ildikó, Holbíkovej Viere a Jasenecovej Márii ktoré sa rozhodli opustiť naše rady k 31.12.2018 a vo svojej pracovnej aktivite pokračovať v iných sférach. Do ďalších pracovných rokov, želáme veľa úspechov.

Tím SBD Galanta