SBD SLÁDKOVIČOVO A GALANTA
Esterházyovcov 709/12 (3.poschodie)
92401 Galanta

031 780 5271
sbd@spravcasbdgalanta.sk

IČO: 34099069 / DIČ: 2020370957
IČ-DPH: SK2020370957
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava,
oddiel: Dr, vložka č. 3/T
Ekonomický úsek a referát nájomného
031 780 5271
byty@spravcasbdgalanta.sk
sevcikova@spravcasbdgalanta.sk
       ( Mgr. Mária Ševčíková - poverená riadením SBD )

Údržba bytového fondu , revízie, výťahy, PO, kotolne, vodomery
Technik
+421 910 447 443
technik@spravcasbdgalanta.sk
Havarijná služba, voda, ÚK, kanalizácia
Karol Ostrožanský
0917 401 756

Poruchy výťahov
Revez Nitra s. r. o.
0904 312 581