SBD SLÁDKOVIČOVO A GALANTA
Šafárikova 431/4, Galanta - 1.poschodie

031 780 5271
byty@spravcasbdgalanta.sk

Fakturačná adresa:
Esterházyovcov 709/12, 924 01 Galanta

IČO: 34099069 / DIČ: 2020370957
IČ-DPH: SK2020370957
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava,
oddiel: Dr, vložka č. 3/T
Ekonomický úsek a referát nájomného
031 780 5271
ekonom@spravcasbdgalanta.sk

Údržba bytového fondu , revízie, výťahy, PO, kotolne, vodomery

Technik
+421 910 447 443
technik@spravcasbdgalanta.sk
Havarijná služba, voda, ÚK, kanalizácia
Karol Ostrožanský
0917 401 756

Poruchy výťahov
Revez Nitra s. r. o.
0907 491 475