DOVOLENKA od 22.12.2022 do 8.1.2023

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje, že kancelária SBD bude od 22.12.2022 do 08.01.2023 zatvorená pre celozávodnú dovolenku.

Svoje požiadavky prosím posielajte e-mailom na adresu
spravca@spravcasbdgalanta.sk, technik@spravcasbdgalanta.sk
alebo poštou, prípadne do schránky. Budeme sa im postupne venovať po návrate.

Za pochopenie ďakujeme.