Kancelária SBD bude zatvorená - čerpanie dovolenky

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje,
že kancelária SBD bude
dňa 28.8.2023  zatvorená
z dôvodu čerpania dovolenky.

Svoje požiadavky prosím posielajte e-mailom na adresu:
spravca@spravcasbdgalanta.sk, technik@spravcasbdgalanta.sk,
alebo poštou, prípadne do schránky. 
Prvý otvorený deň bude 30.8.2023.

Za pochopenie ďakujeme.           
                                                  Kolektív SBD  Sládkovičovo a Galanta