Kancelária SBD bude zatvorená

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje,
že kancelária SBD bude
od dňa 20.5.2024 do 24.5.2024 zatvorená
z dôvodu prípravy vyúčtovania..

Svoje požiadavky prosím posielajte e-mailom na adresu:
spravca@spravcasbdgalanta.sk, technik@spravcasbdgalanta.sk,
alebo poštou, prípadne do schránky. 
Prvý otvorený deň bude 27.5.2024.

Za pochopenie ďakujeme.           
                                                  Kolektív SBD  Sládkovičovo a Galanta