Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta týmto veľmi pekne ďakuje všetkým vlastníkom bytov za sprístupnenie bytov a odpočet meračov tepla a vodomerov aj napriek aktuálnej ťažkej situácii.
Prajeme úspešný Nový rok 2021