Oznámenie o prerušení dodávky teplej úžitkovej vody

O Z N Á M E N I E
 
 
V mene spoločnosti Galantaterm Vám oznamujeme :
 
 
Že dňa 12.07.2021 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody z dôvodu plánovaných opráv tepelno-technických zariadení na uliciach: 
 
— Švermova 1443
— Mierová 1432, 1435, 1448, 1449
— Česká 1428, 1438
— Železničiarska 1422, 1424, 1425, 1427, 1433, 1439, 1440
 
Dodávka TÚV bude obnovená ihneď po ukončení údržbárskych prác.