OZNAM
 
SBD Sládkovičovo a Galanta oznamuje zmenu cien za služby poskytované vlastníkom a nájomcom bytových priestorov.Cenník platný od 1.1.2022 je k dispozícii na našej webovej stránke www.spravcasbdgalanta.sk a na prevádzke Šafárikova 431/4.
 
 
                                                                                                                           JUDR.Milan Kaniš v.r
                                                                                                                    predseda predstavenstva SBD