Náhradný odpočet

Náhradný odpočet
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje vlastníkom bytov, ktorí nesprístupnili byt v riadnom termíne odpočtov za rok 2022, že  môžu využiť náhradný termín dňa 16.2.2023. Odpočty budú postúpené na ďalšie spracovanie potrebné k vyúčtovaniu za rok 2022.
Po tomto termíne pri rozúčtovaní nákladov budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy SR.