Zvýšených cien energií na rok 2023

Stavebné a bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje Váženým klientom, že na základe zvýšených cien energií na rok 2023 od dodávateľov, ktoré boli stanovené a oznámené na konci decembra 2022, bol od 1.1.2023 navýšený predpis mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu.

Nové predpisy budú klientom doručované postupne v priebehu mesiaca január 2023.

Za pochopenie ďakujeme.