Oznámenie o prerušení dodávky teplej úžitkovej vody

Oznamujeme odberateľom teplej úžitkovej vody. že z dôvodu napojenia prípojky TÚV pre bytové domy WEST 3 na hlavne rozvody prívodu TÚV a CIR bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody v nevyhnutnom rozsahu.

Dátum a hodina začiatku: 13.11.2019 8.00 hod.
Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 13.11.2019 16.00 hod.

Dodávka teplej vody bude obnovená ihneď po ukončení montážnych prác. Na základe hore uvedeného Vás žiadame zabezpečiť informovanosť konečných odberateľov teplej úžitkovej vody.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Oznámenie vo formáte PDF