Výška jednorázových platieb (cenník platný od 1.1.2022)

POPIS SUMA
Prevod členských práv a povinností; prevod v zmysle §230 zákona č. 513/1991 Z.z. 200,00 €
Prevod členských práv na osobu blízku v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Z.z. 50,00 €
Zápisné fyzická osoba 15,00 €
Zápisné právnická osoba 50,00 €
Potvrdenie pre KÚ 30,00 €
Potvrdenie vek domu 10,00 €
Vyjadrenie k stavebnej úprave bytu 15,00 €
Zmena vlastníka bytu v osobnom vlastníctve 50,00 €
Sankčný postih pokuta za odmietnutie sprístupnenia bytu/nebytového priestoru 100,00 €
Zmena vlastníka bytu v OV vrámci dedičského konania 20,00 €
Základný členský vklad fyzická osoba 100,00 €
Základný členský vklad právnická osoba 300,00 €
Poplatok za obnovenie nájmu 200,00 €
Príprava podkladov pre úver zo ŠFRB 500,00 €
Príprava podkladov pre úver z komerčnej banky 200,00 €
Kolaudácia stavby pri obmnove bytového domu 100,00 €
Príprava kúpnej zmluvy do OV, a súvisiace poplatky ( overenie podpisov notár) 70,00 €
Príprava podkladov pre písomné hlasovanie, konaného viac ako 1x za rok 30,00 €
Účasť správcu na schôdze vlastníkov nad rámec zákona 182/1993 Z.z. 50,00 €
Poplatok za prípravu podkladov za refinancovanie úveru 25,00 €
Mesačný poplatok za správu družstevného bytu 9,00 €
Mesačný poplatok za správu bytu v OV 9,25 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.