Oznam pre domových dôverníkov o zmene vysielacích frekvencií slovenských staníc na STA

Dňa 04.02.2020 došlo k plánovanej zmene vysielacích frekvencií maďarského terestrického multiplexu. Podobná zmena nastane aj pri slovenských staniciach. Frekvencie sa zmenia k 15.04.2020.

Zmena vyplýva z rozhodnutia Európskej únie o uvoľnení pásma nad 700 MHz pre potreby mobilného internetu 5G, a preto bude potrebné upraviť vysielacie frekvencie na vysielačoch.

Pokiaľ máte záujem aj naďalej sledovať slovenské stanice prostredníctvom spoločnej televíznej antény, bude potrebné vašu STA upraviť.

Orientačná cena za úpravu STA na prijímanie 3 slovenských multiplexov na zmenených frekvenciách je približne 190,- € bez DPH.

Obsah multiplexov po zmene

  • MUX 1 — Jednotka, Dvojka, Trojka, Jednotka HD
  • MUX 2 — JOJ, JOJ plus, Wau, TA3
  • MUX 3 — Dvojka HD, Trojka HD, TV Lux HD, TV8, 12x rádio
Vysielanie na nových frekvenciách je dostupné už teraz. V prípade záujmu nás kontaktujte čo možno najskôr, aby sme stihli vašu STA upraviť ešte pred vypnutím vysielania na starých frekvenciách.

Ďakujeme.
CableNet s.r.o. — Martin Vrabec (tel. 0903 725 345)