Oznámenie o prerušení dodávky teplej úžitkovej vody

Oznamujeme odberateľom teplej úžitkovej vody. že z dôvodu plánovaných opráv tepelno-technických zariadení spoločnosťou Galantaterm, bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody v bytových domoch

 • Švermova 1443/45
 • Mierová 1432/57
 • Mierová 1435/33,35,37,39
 • Mierová 1448/59,61,63,65
 • Mierová 1449/67,69,71,73
 • Česká 1428/27,29,31
 • Česká 1438/22,24
 • Železničiarska 1422/20,22,24
 • Železničiarska 1424/30
 • Železničiarska 1425/32,34,36
 • Železničiarska 1427/58,60
 • Železničiarska 1433/64,66
 • Železničiarska 1439/40
 • Železničiarska 1440/42,44,46
v termíne
od: 19.8.2020 so začiatkom o 8.00 hod.
do: 19.8.2020 16.00 hod.

Dodávka TÚV bude obnovená ihneď po ukončení údržbárskych prác.
Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.