Prerušenie dodávky tepla a teplej vody na sídlisku Sever

O Z N Á M E N I E
 
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje, že dňa 15.11.2021 od 08:00 do 11:00 hod. v pondelok, bude z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny, prerušenie dodávky tepla a teplej vody na sídlisku Sever.
 
Za pochopenie ďakujeme.