Celoplošná dezinfekcia povrchov, spoločných priestorov, schodísk, madiel, zábradlí, klučiek a výťahov

Vážení vlastníci, zástupcovia vlastníkov,
SBD v najbližších dňoch bude realizovať prostredníctvom odbornej firmy celoplošnú dezinfekciu bytových domov v správe SBD proti vírusu COVID 19.
Dezinfekcia sa bude vykonávať formou postreku, ktorého účinnosť je 6 dní. Postrek sa bude realizovať 2x za mesiac. O presnom termíne Vás budeme informovať oznamom vyvesenom na vchodových dverách bytového domu.