Bankové účty vlastníkov bytov a nebytových priestorov  bytových domov v správe Stavebného bytového družstva Sládkovičovo a Galanta.

Popis Číslo účtu Kód banky IBAN
Galanta, Hlavná 989/31 4210296602 3100 SK3931000000004210296602
Galanta, Poštová 916 11,11A,11B 4210296709 3100 SK6031000000004210296709
Galanta, Z.Kodálya 796/44 4210293401 3100 SK3931000000004210293401
Galanta, Jas 935/4 4210296805 3100 SK8731000000004210296805
Galanta, Clementisove Sady 905/6,7,8,9,10 4210281005 3100 SK8131000000004210281005
Galanta, Hlavná 992/43,45,47 4210293508 3100 SK6031000000004210293508
Galanta, Revolučná 963/10, 964/11, 965/12 4210280301 3100 SK7731000000004210280301
Galanta, SNP 966/38,39,40 4210296901 3100 SK1731000000004210296901
Galanta, Revolučná 969/27,28,29 5059302815 3100 SK3809000000005059302815
Galanta, Železničiarska 1422/20,22,24 4210293807 3100 SK3831000000004210293807
Galanta, Železničiarska 142532,34,36 4210293903 3100 SK6531000000004210293903
Galanta, Železničiarska 1424/30 4210297103 3100 SK9231000000004210297103
Galanta, Mierova 1432/57 4210297218 3100 SK9131000000004210297218
Galanta, Železničiarska 1433/64,66 4210297306 3100 SK4331000000004210297306
Galanta, Železničiarska 1439/40 4210297509 3100 SK9131000000004210297509
Galanta, Česká 1438/22,24 4210297605 3100 SK2131000000004210297605
Galanta, Železničiarska 1440/42,44,46 4210297701 3100 SK4831000000004210297701
Galanta, Železničiarska 1427/58,60 4210297808 3100 SK6931000000004210297808
Galanta, Česká 1428/27,29,31 4210294009 3100 SK1631000000004210294009
Galanta, Mierova 1449/67,69,71,73 4210297904 3100 SK9631000000004210297904
Galanta, Mierova 1448/59,61,63,65 4210298018 3100 SK2531000000004210298018
Galanta, Mierova 1435/33,35,37,39 4210284302 3100 SK1131000000004210284302
Galanta, Švermova 1443/45 4210298106 3100 SK7431000000004210298106
Galanta, Krásna 1210/193 4210294201 3100 SK7031000000004210294201
Galanta, Krásna 1211/195 4210298405 3100 SK5231000000004210298405
Galanta, Krásna 1212/197 4210298501 3100 SK7931000000004210298501
Galanta, Krásna 1213/199 4210294308 3100 SK9131000000004210294308
Galanta, Krásna 1461/203 4210298608 3100 SK0331000000004210298608
Galanta, Krásna 1462/205 5048157755 3100 SK5709000000005048157755
Galanta, Hody 1366 4210298704 3100 SK3031000000004210298704
Galanta, Krásna 1208/207,209,211 4210298800 3100 SK5731000000004210298800
Veľká Mača, Cintorínska 1001 4210295001 3100 SK0431000000004210295001
J. Dallosa 1185, Sládkovičovo 4210298907 3100 SK7831000000004210298907
J. Dallosa 1183, Sládkovičovo 4210299002 3100 SK3531000000004210299002
J. Dallosa 1350/28,29, Sládkovičovo 4210294500 3100 SK4831000000004210294500
J. Dallosa 1351/31,32,33, Sládkovičovo 4210294607 3100 SK6931000000004210294607
J. Krala 1322/21, Sládkovičovo 4210294703 3100 SK9631000000004210294703
J. Krala 1324/10, Sládkovičovo 4210294818 3100 SK9531000000004210294818
Kráľov Brod, Brodská 371 4210299504 3100 SK6131000000004210299504
Jelka, Mierova 1047 4210299707 3100 SK1231000000004210299707
Kráľova pri Senci, Sadová 540 4210299803 3100 SK3931000000004210299803
Kajal, Športová 478 4210299918 3100 SK3831000000004210299918
Kajal, Športová 473 4210300018 3100 SK5431000000004210300018
Trstice, Trstická 1062 4210300106 3100 SK0631000000004210300106
Veľké Uľany , Nová 1161 4210300202 3100 SK3331000000004210300202
Veľké Uľany, Družstevná 1165 4210300309 3100 SK5431000000004210300309
Veľký Grob, Družstevná 413 4210300608 3100 SK3231000000004210300608
Veľký Grob Družstevná 165 4210300704 3100 SK5931000000004210300704
Hrubá Borša, Školská 135 4210300800 3100 SK8631000000004210300800
Hrubá Borša, Školská 136 4210300907 3100 SK1031000000004210300907
Horné Saliby, Janov dom 1202/A 4210301002 3100 SK6431000000004210301002
Horné Saliby 1202/B 4210301109 3100 SK8531000000004210301109
Dolné Saliby č. 736 4210301205 3100 SK1531000000004210301205
Veľký Grob, Nová 111/A 5049311267 3100 SK9009000000005049311267
Veľký Grob, Nová 111/B 5049397910 3100 SK7809000000005049397910